• Gợi ý từ khóa:
 • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB
 • LED|BGA|SMD rework station ZM-R720

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R720
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy kiểm tra Xray X5600

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: X5600
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy kiểm tra X ray X6600

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: X6600
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA tự động ZM-R6500

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R6500
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA tự động ZM-R6000

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R6000
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA tự động ZM-R6200

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R6200
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA tự động ZM-R6810

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R6810
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA tự động ZM-R6300

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R6300
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA tự động ZM-R6823

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R6823
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA tự động ZM-680D

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-680D
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA tự động ZM-R6821

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R6821
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA tự động ZM-R8650

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R8650
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA bằng tay ZM-R6110

  5.500.000₫

  • Mã sản phẩm: ZM-R6110
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA bằng tay ZM-R5830

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R5830
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA bằng tay ZM-R5860C

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R5860C
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA bằng tay ZM-R5860

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R5860
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA bằng tay ZM-R6808

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R6808
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
 • Máy hàn chip set BGA bằng tay ZM-R380B

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ZM-R380B
  • Thương hiệu: Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM