Hệ thống làm mạch in PCB

 

Các máy móc và thiết bị của chúng tôi có thể ghép thành các hệ thống sản xuất phù hợp với mọi yêu cầu và mức độ đầu tư. Khách hàng cũng dễ dàng nâng cấp hệ thống theo từng giai đoạn.

Isoline L1 rechts

Hệ thống cơ bản mức 1

PCB production by isolation milling and mechanical through hole plating

-> read more
  Basis_L1_rechts

Hệ thống khởi đầu

PCB production with mechanical through hole plating

-> read more
  alt

Basisline Level 2

PCBs like in Level 1 plus green solder mask and blue components printing

-> read more
               
alt

Basisline Level 3

PCBs like in Level 2
in addition with negative resist and galvanic plating through hole

-> read more
  alt

Comfortline Level 3

PCB production with negative resist, galvanic through hole plating (PTH), green solder mask and blue components printing
like Basisline Level 3, but optimized on through put!

-> read more
  alt

Comfortline XL Level 3

PCB production with negative resist, galvanic through hole plating (PTH), green solder mask and blue components printing like Basisline Level 3, but optimized on through put for:

board size 300 x 400mm!

-> read more

               
alt

Bungard Profiline Level 3

PCB production with negative resist,
galvanic through hole plating (PTH),
green solder mask and blue components printing

-> read more
  alt

Upgrade Multilayer production

Production of inner layer and multilayer press lamination

-> read more
  Bungard RMP 210

Flow Chart Multilayer complete

 

-> read more
               
alt

Bungard Upgrade Artwork Production

Create professional artwork in high resolution, perfect sharpness, complete darkness and most accurate dimensions

-> read more
 

Upgrade
Waste Water Treatment 1

IONEX A or B

-> read more

Upgrade
Waste Water Treatment 2

IONEX KA or KB

-> read more

Copyright © 2022 MAITEK CO., LTD. All Rights Reserved. Cung cấp bởi Sapo.
Lên đầu trang
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng