• Gợi ý từ khóa:
 • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB
 • HBE-IoT Beacon

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Beacon
  • Thương hiệu: HanBack
 • HBE-IoT Smart

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Smart
  • Thương hiệu: HanBack
 • HBE-IoT Smart Home

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Smart Home
  • Thương hiệu: HanBack
 • SMART NUCLEO

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: SMART NUCLEO
  • Thương hiệu: HanBack
 • HBE-IoT Smart Pioneer Light

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Smart Pioneer Light
  • Thương hiệu: HanBack
 • HBE-IoT Smart Pioneer

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Smart Pioneer
  • Thương hiệu: HanBack
 • Hệ thống đào tạo máy chủ thông minh IOT

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: IoT Smart Server
  • Thương hiệu: HanBack
 • SOM TBW

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: SOM TBW
  • Thương hiệu: HanBack
 • Mô hình chăm sóc y tế thông minh IOT

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: IoT Smart Health Lab
  • Thương hiệu: HanBack
 • Máy chủ thông minh IOT + ( Plus)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: IoT Smart Server + (plus)
  • Thương hiệu: HanBack
 • IoT Smart Artik

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: IoT Smart Artik
  • Thương hiệu: HanBack
 • XNode Lite

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: XNode Lite
  • Thương hiệu: HanBack
 • XNode Plus

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: XNode Plus
  • Thương hiệu: HanBack
 • XNode Prime

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: XNode Prime V
  • Thương hiệu: HanBack
 • XNode Home

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: XNode Home V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI IOT

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AI IoT Smart Pioneer Light
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo Máy chủ thông minh học sâu

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: SMS
  • Thương hiệu: HanBack
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM