• Gợi ý từ khóa:
 • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB
 • Máy gắp đặt linh kiện E1V

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Maitek
 • Máy gắp đặt linh kiện NeoDen 10

  19.999₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Neoden Technology Corp.LTD
 • Máy khắc laser Nova

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Nova
  • Thương hiệu: Thunder Laser
 • Máy khắc CNC mini đa năng Tooli 69

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Tooli 69
  • Thương hiệu: David
 • Máy khắc CNC mini đa năng Tooli P

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Tooli P
  • Thương hiệu: David
 • Máy khắc CNC mini đa năng Tooli H

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Tooli H
  • Thương hiệu: David
 • Máy khắc CNC mini đa năng Tooli M

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Tooli M
  • Thương hiệu: David
 • AndroXStudio v2.x

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AndroXStudio v2.x
  • Thương hiệu: HanBack
 • Embedded ES-101

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Embedded ES-101
  • Thương hiệu: HanBack
 • SM20 - Thiết bị đào tạo hệ thống nhúng / Androi

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: SM20
  • Thương hiệu: HanBack
 • Máy in 3D

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: 3D Printer
  • Thương hiệu: HanBack
 • Xe tự hành

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-SmartCAR
  • Thương hiệu: HanBack
 • Blockchain

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Blockchain
  • Thương hiệu: HanBack
 • HBE-IoT Beacon

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Beacon
  • Thương hiệu: HanBack
 • HBE-IoT Smart

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Smart
  • Thương hiệu: HanBack
 • HBE-IoT Smart Home

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Smart Home
  • Thương hiệu: HanBack
 • SMART NUCLEO

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: SMART NUCLEO
  • Thương hiệu: HanBack
 • HBE-IoT Smart Pioneer Light

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Smart Pioneer Light
  • Thương hiệu: HanBack
 • HBE-IoT Smart Pioneer

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: HBE-IoT Smart Pioneer
  • Thương hiệu: HanBack
 • Hệ thống đào tạo máy chủ thông minh IOT

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: IoT Smart Server
  • Thương hiệu: HanBack
 • SOM TBW

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: SOM TBW
  • Thương hiệu: HanBack
 • Mô hình chăm sóc y tế thông minh IOT

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: IoT Smart Health Lab
  • Thương hiệu: HanBack
 • Máy chủ thông minh IOT + ( Plus)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: IoT Smart Server + (plus)
  • Thương hiệu: HanBack
 • IoT Smart Artik

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: IoT Smart Artik
  • Thương hiệu: HanBack
 • XNode Lite

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: XNode Lite
  • Thương hiệu: HanBack
 • XNode Plus

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: XNode Plus
  • Thương hiệu: HanBack
 • XNode Prime

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: XNode Prime V
  • Thương hiệu: HanBack
 • XNode Home

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: XNode Home V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI IOT

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AI IoT Smart Pioneer Light
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo Máy chủ thông minh học sâu

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: SMS
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo PyC Cơ bản

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: PyC
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AIOT dựa trên mô hình nhà thông minh

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT Home V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AIOT Server Plus

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT Server Plus V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI, IOT trên nền tảng robot tự động

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT SerBot V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI, IOT trên nền tảng xe tự hành ( Prime Series )

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT AutoCar Prime
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI, IOT trên nền tảng xe tự hành

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT AutoCar
  • Thương hiệu: HanBack
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM