• Gợi ý từ khóa:
 • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB

Đào taọ trí tuệ nhân tạo AI

 • grid
 • list
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI IOT

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AI IoT Smart Pioneer Light
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo Máy chủ thông minh học sâu

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: SMS
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo PyC Cơ bản

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: PyC
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AIOT dựa trên mô hình nhà thông minh

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT Home V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AIOT Server Plus

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT Server Plus V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI, IOT trên nền tảng robot tự động

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT SerBot V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI, IOT trên nền tảng xe tự hành ( Prime Series )

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT AutoCar Prime
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI, IOT trên nền tảng xe tự hành

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIoT AutoCar
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AI Mavin

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIM-V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo Trang trại thông minh

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: SMF-V
  • Thương hiệu: HanBack
 • Bộ sản phẩm đào tạo AIOT TestBed

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: AIOT TestBed-V
  • Thương hiệu: HanBack
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM