• Gợi ý từ khóa:
  • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB

Khách hàng

Các khách hàng lớn của MaiTek Co.,Ltd:

- Khối Doanh nghiệp: VNPT, Viettel, Samsung...

- Khối Chính phủ: Các Bộ, Ban ngành và các Sở khoa học công nghệ.

- Khối Giáo dục đào tạo: Các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước.

  

                                                                                                         

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM