Quy trình làm mạch đa lớp

Flow chart Multilayer complete

Preparation part 1
artwork production

Preparation part 2
Inner layers

PCB standard process
incl. PTH

precut films
(Ne-Cut)
arrow down2
insert film 
(Filmstar)
arrow down2
convert and arrange
Gerberdatas to Bitmap
(PC)
arrow down2
start photoplotter
(Filmstar)
arrow down2
develop, fix, rinse and dry film
(dark room)
arrow down2
control film
(light table)
arrow down2
cut films to size
(Ne-Cut)
arrow down2
Film

Cut raw material to size 
(Ne-Cut)
arrow down2
CNC-drilling of reference holes 
on innerlayers, prepregs + 
top/bottom layers
(BUNGARD CCD)
arrow down2
brushcleaning of inner layers
(RBM 402KF/RBM 300)
arrow down2
laminating of etch resist
(RLM 419p)
arrow down2
vacuumexposure
(EXP 8000/HELLAS)
arrow down2
spraydeveloping
(DL500/SPLASH)
arrow down2
sprayetching
(DL 500/SPLASH CENTER)
arrow down2
stripping of etchresist
(DL 500S/SPLASH CENTER)
arrow down2
brushcleaning
(RBM 402KF/RBM 300)
arrow down2
insert reference pins
(Favorit)
arrow down2
mulitlayer press lamination
(RMP 210)
CNC-drilling
(BUNGARD CCD)
arrow down2
brushcleaning 
(RBM 402KF/RBM 300)
arrow down2
galvanic PTH
(COMPACTA)
arrow down2
brushcleaning
(RBM 402KF/RBM 300)
arrow down2
lamination of etch resist
(RLM 419p)
arrow down2
vacuum exposure
(EXP 8000/HELLAS)
arrow down2
spray developing
(DL 500/SPLASH)
arrow down2
spray etching
(DL 500/SPLASH CENTER)
arrow down2
stripping of etch resist
(DL 500S/SPLASH CENTER)
arrow down2
brush cleaning
(RBM 402KF/RBM 300)
arrow down2
chemical tinning
(EG 01/SPLASH CENTER)
arrow down2
lamination of solder mask
(RLM 419p)
arrow down2
exposure of solder mask
(EXP 8000/HELLAS)
arrow down2
spray developing
(DL 500/SPLASH)
arrow down2
curing of soldermask
(EXP 8000/HELLAS/hot air oven)
arrow down2
CNC-V-cut or CNC-routing
(BUNGARD CCD)
Copyright © 2022 MAITEK CO., LTD. All Rights Reserved. Cung cấp bởi Sapo.
Lên đầu trang
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng