• Gợi ý từ khóa:
 • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB
 • Hệ thống gia công PCB mức 3

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Comfortline Level 3
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Hệ thống gia công PCB cơ sở mức 3

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Basisline Level 3
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Hệ thống gia công PCB cơ sở mức 2

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Basisline Level 2
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Hệ thống gia công PCB cơ sở mức 1

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Basisline Level 1
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Hệ thống xử lý nước thải Ionex

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Ionex
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy ép đa lớp RMP 210 + RMP 3545

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: RMP 210 + RMP 3545
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy phơi sáng chân không EXP 8000

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: EXP 8000
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy ép phim cảm quang khô RLM 419P

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: RLM 419P
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy chải rửa bo mạch RBM 402

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: RBM 402
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy chải rửa bo mạch RBM 300

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: RBM 300
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy in phim Filmstar Photoplotter

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Filmstar Photoplotter
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Vật tư tiêu hao

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Consumables
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy ăn mòn, hiện hình mạch Sprint3000

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Sprint3000
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy ăn mòn mạch băng lăn DL 500

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: DL 500
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy ăn mòn mạch liên hoàn Splash Center

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Splash Center
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy ăn mòn mạch Splash

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Splash
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Máy ăn mòn Jet 34 d

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Jet 34 d
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
 • Thiết bị phụ trợ máy CCD

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: CCD available options
  • Thương hiệu: Bungard Elektronik GmbH & Co.KG
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM