• Gợi ý từ khóa:
  • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB

Dịch vụ xử lý dữ liệu thuê ngoài chuyên nghiệp

Phân Tích DFM / DFA

Dịch vụ phân tích DFM / DFA có sẵn từ Vayo. Nguồn dữ liệu yêu cầu: CAD (Altium / Cadence / Mentor / Zuken / ODB ++) + BOM
Nguồn dữ liệu yêu cầu: Gerber + XY tọa độ + BOM; Cung cấp: Báo cáo DFM / DFA (PDF hoặc Excel).

DFT / Báo Cáo Khả Năng Kiểm Tra

Dịch vụ phân tích DFT / khả năng thử nghiệm có sẵn từ Vayo. Nguồn dữ liệu yêu cầu: CAD (Altium / Cadence / Mentor / Zuken / ODB ++…) + BOM;
Cung cấp: DFT / báo cáo khả năng kiểm tra (PDF hoặc Excel).

 

Chuyển Đổi Dữ Liệu Gerber

Dịch vụ chuyển đổi Gerber có sẵn từ Vayo. Nguồn ngày bắt buộc: Gerber (RS-274-D hoặc RS-274-X) & tệp tin khoan;
Phân phối: GenCAD, tệp FATF.

 

Viết bình luận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM