• Gợi ý từ khóa:
  • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB

Giải pháp xuất, quản lý dữ liệu thông minh

Hỗ Trợ Nguồn Dữ Liệu CAD

Chuyên gia tài liệu có thể hỗ trợ các nguồn CAD như Cadence Allegro / OrCAD, Mentor, PowerPCB, Altium / Protel, Zuken, ODB ++, GenCAD, Accel, Unida, v.v. Ngoài ra, nó có thể xác định nguồn CAD một cách thông minh.

Nhập & Xác Thực BOM

Chuyên gia tài liệu có thể xác nhận các lỗi nội bộ của BOM như các bộ phận bị trùng lặp, số lượng không khớp, PN bị trùng lặp và thực hiện xác minh chéo với nguồn CAD (bộ phận sai, bộ phận bị thiếu, v.v.).

Thư Viện Quy Trình Có Thể Tái Sử Dụng

Người dùng có thể xác định các bước của quy trình và xây dựng một thư viện toàn diện tùy chỉnh và cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng lại trong việc chuẩn bị tài liệu hướng dẫn trong tương lai. Nó tiết kiệm đáng kể chu kỳ phát triển để giới thiệu sản phẩm mới.

Hướng Dẫn Đồ Họa

Với Chuyên gia Tài liệu, bạn có thể dễ dàng thêm đồ họa vào tài liệu hướng dẫn và cung cấp các công cụ hỗ trợ trực quan cho các nhà điều hành xếp hàng để giới thiệu sản phẩm mới. Bạn có thể dễ dàng đánh dấu vị trí của các bộ phận và điều chỉnh hình dạng / màu sắc / kích thước / phông chữ để liên lạc dễ dàng, không bị lỗi.

Cân Bằng Nhà Điều Hành Tự Động

Đối với các trạm lắp ráp thủ công, các bộ phận có thể dễ dàng cân bằng và chỉ định.

Tạo Tài Liệu Tự Động

Cuối cùng, Chuyên gia tài liệu tự động tạo chuỗi tài liệu nhiều trang cho các sản phẩm cụ thể bao gồm từng trạm tuyến hoặc từng bước của quy trình.

Chức Năng / Tính Năng Của Sản Phẩm Và Giá Trị Kinh Doanh

Nhóm Vayo sẽ tiếp tục cải thiện các chức năng và tính năng hiện có của DFM Expert, đồng thời sẽ luôn nhất quán trong việc cung cấp giá trị cho khách hàng của chúng tôi, vượt quá mong đợi.

Viết bình luận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM