• Gợi ý từ khóa:
  • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB

Giải pháp trong việc lập chương trình và chiến lược kiểm tra trong sản xuất ( SMT )

Chuyên Gia Kiểm Tra: Khả Năng Kiểm Tra, Chiến Lược & Tạo Chương Trình 

Hỗ Trợ Nguồn Dữ Liệu CAD / Gerber

Chuyên gia kiểm tra có thể hỗ trợ các nguồn CAD như Cadence Allegro / OrCAD, Mentor, PowerPCB, Altium / Protel, Zuken, ODB ++, GenCAD, Accel, Unidat, v.v. Bạn có thể sử dụng ứng dụng VayoPro-Gerber (phần mềm riêng biệt) để xử lý trước dữ liệu Gerber nếu tệp CAD chưa tồn tại cho dự án của bạn.

Xác Thực Và Nhập BOM Tự Động

Nếu không có nguồn dữ liệu CAD, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm VayoPro (phân hệ độc lập) để phân tích các dữ liệu BOM khác nhau.

Tối Ưu Hóa Lựa Chọn Móng

Thuật toán tối ưu hóa & thiết lập quy tắc móng linh hoạt & mạnh mẽ đảm bảo kết quả lựa chọn móng tốt nhất. Bạn không chỉ có thể định cấu hình cài đặt quy tắc (kích thước, khoảng cách, loại, số lượng, mức độ ưu tiên &, v.v.), mà còn đặt các chuỗi quy tắc khác nhau tương ứng với các chiến lược thử nghiệm khác nhau, cho phép dễ dàng so sánh cho các chiến lược tối ưu.

Truy Vấn Kết Quả Tương Tác

Trong quá trình truy vấn kết quả, mô hình tương tác của chúng tôi không chỉ làm cho các vấn đề rõ ràng trở nên rõ ràng, nó còn cho phép người dùng duyệt qua các vị trí bố trí PCB một cách tương tác. Qua đó xúc tiến đầy đủ quá trình phát hiện và thực hiện các giải pháp cải tiến.

Xác Thực Khả Năng Truy Cập Và Cải Thiện Khả Năng Kiểm Tra

Đôi khi Gerber có thể hơi khác với PCB CAD, dẫn đến vị trí đầu dò thử nghiệm bị che bởi các lớp mặt nạ. VayoPro-Test Expert hỗ trợ nhập dữ liệu mặt nạ Gerber bổ sung, xác nhận tiếp điểm của đầu dò thử nghiệm và chuyển vị trí cho đầu dò có mặt nạ. Chức năng AUnique Net Link có thể hợp nhất các lưới cho 0 điện trở, cầu chì hoặc chuyển đổi kết nối liên quan. Chức năng này làm tăng khả năng thử nghiệm hoặc giảm số lượng đinh thử nghiệm cần thiết cho cùng một khả năng thử nghiệm, do đó giảm chi phí cố định.

Báo Cáo DFT / Khả Năng Kiểm Tra: Nội Dung Phong Phú Nhất

Các báo cáo về khả năng kiểm tra của Chuyên gia VayoPro-Test / DFT chứa nội dung toàn diện, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm bao phủ, chi tiết lưới kiểm tra, chi tiết lưới chưa được kiểm tra, báo cáo bộ phận, báo cáo pin, báo cáo song song. Hơn nữa, nó có thể được biểu diễn ở nhiều định dạng khác nhau bao gồm: Văn bản, PDF, Excel và HTML.

Báo Cáo & Phân Tích Chiến Lược Kiểm Tra Nhanh Chóng Và Hiệu Quả

Bằng cách sử dụng SMT Expert, người dùng có thể đánh giá mức độ bao phủ của các lỗi sản xuất bằng các phương pháp kiểm tra khác nhau (ICT, AOI, AXI…); nó bao gồm các lỗi sản xuất chính như thiếu bộ phận, hở mạch, ngắn mạch, sai cực và sai bộ phận.

Đầu Ra ICT / MDA, Thiết Kế Cố Định

Chức năng thiết kế cố định mạnh mẽ của chúng tôi cho phép tối ưu hóa đồ đạc thiết kế và xuất ra các tệp khoan & dây để chế tạo cố định. Ngoài ra, nó cũng tạo ra các chương trình kiểm tra chính xác cho những người kiểm tra trong ngành như Keysight / Agilent, Teradyne / GenRad, Spea, TRI, Checksum, MTS, JET, Hioki, Aeraflex / IFR, SRC.

Đầu Ra Cho ICT / FP / AXI / AOI

Chúng tôi có thể tạo ra nhiều chương trình thử nghiệm tốt MDA / ICT / ATE. Các thiết bị kiểm tra được hỗ trợ bao gồm Keysight / Agilent, Teradyne / GenRad, Spea, TRI, Checksum, MTS, JET, Hioki, Areaflex / IFR, SRC, v.v.

Viết bình luận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM