• Gợi ý từ khóa:
  • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB

Hướng dẫn vận hành hệ thống làm mạch in thử nghiệm Bungard.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG LÀM MẠCH IN THỬ NGHIỆM.

  • - Máy hiện hình ăn mòn Bungard SplashCenter
  • - Máy Phay khoan mạch Bungard CCD/ATC
  • - Máy mạ điện phân Bungard Compacta
  • - Máy chà rửa mạch Bungard RBM 300
  • - Máy ép phim cảm quang Bungard RLM 419p
  • - Máy chụp UV Bungard Hellas
  • - Máy out film Bungard FilmStar Plus
  • - Máy hiện hình Bungard Splash
  • - Máy cắt mạch Bungard Ne-cut

 

Viết bình luận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM